ITS LOJİSTİK A.Ş.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

ITS Lojistik A.Ş. (“Şirket”) olarak çalışan adaylarının kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin nasıl işleneceği ve kişisel verilerinizin nasıl korunacağı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Bu aydınlatma metni, Şirket’in Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu tüm çalışan adaylarını kapsamakta olup, bu kişilerin kişisel verileri hakkında bilgilendirmeler içermektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
 1. Aday Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

Bu bölümde, işe alım sürecinde adayların kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 1. İşe Alım Sürecinde Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarından aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebilir:

 • İsim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
 • Özgeçmiş, fotoğraf, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin yazılı kayıtları,
 • Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları

 

 1. Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Şirket, aşağıda yer alan amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarak ve başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın verilerini işleyebilir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek,
 • Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

 

 1. Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri işbu aydınlatma metninde belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • Matbu başvuru formu,
 • Adayların, Şirket’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Referans kontrolleri,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

Şirket, toplanan kişisel verileri, bilişim sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya olmayan yollarla işler.

 1. Adaylar Hakkında Referans Araştırması Yapılması

Şirket, adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve Şirket açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir. Adayların çalışmakta olduğu iş yerinden adayın bilgisi haricinde referans alınmamaktadır. Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman Şirket ile irtibat kurabilir.

 1. İlgili Kişilerin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili tüm taleplerinizi   info@itsgrup.com mail adresine iletebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md.138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca “anonim hale getirilerek” kullanılmaya devam edilecektir.